Współpraca

Nasza firma na przestrzeni ostatnich lat współpracowała z:

  1. Peberol Sp. z o.o.
  2. Isanit Inżynieria Sanitarna
  3. Tom-Bud Tomasz Nagórny
  4. Thermbau Polska Sp. z o.o., Sp.k. 
  5. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile
  6. Gmina Miejska Kościan
  7. Arche S.A. 
  8. Krot Invest KR INŻYNIERIA Sp. z o.o. S.K.A.

9. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży