Usługi

Naszą działalność dzielimy na podstawowe działy:

 1. Dział instalacji sanitarnych:
 • Montaż instalacji sanitarnych: wod-kan, C.O., gaz
 • Przyłącza i sieci: wod-kan, C.O., gaz
 • Projekty sieci i instalacji: wod-kan, C.O., gaz
 • Kotłownie, rekuperacje, wentylacje, klimatyzacje
 • Hurtownia instalacyjna
 • Montaż i wymiana armatury oraz urządzeń sanitarnych
 • Niwelacja terenu
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje deszczowe
 • Wentylacja

2.Dział budowlany:

 • Kompleksowe termomodernizacje budynków
 • Rozbudowa i przebudowa obiektów
 • Budowa obiektów użyteczności publicznej, obiektów biurowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, itp.
 • Wykonywanie murów oporowych
 • Usługi brukarskie, układanie polbruku, zagospodarowanie terenów zielonych 
 • Usługi sprzętem budowlanym (koparko-ładowarka, koparka kołowa, minikoparka, wywrotka)
 • Generalne wykonawstwo 

3. Dział elektryczny

 • Montaż nowoczesnych instalacji elektrycznych w mieszkaniach, domach i firmach
 • Instalacje elektryczne osiedli mieszkalnych, dużych obiektów użytkowych (magazynów, biur, centrów handlowych, budynków użyteczności publicznej)
 • Modernizacje istniejących instalacji lub ich rozbudowę
 • Okresowe konserwacje i przeglądy instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych naszych instalacji i przedstawianie dokumentacji powykonawczej prac